De spagaat van de accountancy aanbestedingen

Aanbestedingen voor onder andere het opstellen en controleren van de jaarrekening van gemeenten, ze ...

Controleafspraken onderhandse aanbestedingen Rijksoverheid

Op 12 juli jl. heeft de Minister van Binnenlandse Zaken, mede namens de Minister van Economische Zak...

Digitaal aanvragen Gedragsverklaring Aanbesteden

Aanbestedingsland is steeds meer aan het digitaliseren. Na het verplicht digitaal aanbesteden vanaf ...

Subjectieve gunningscriteria toch objectief?

Kan een beoordeling met subjectieve gunningscriteria toch objectief (genoeg) zijn?

Gratis helpdesk voor aanbestedingen

Sinds een aantal maanden beschikt onze website over een chat functie. En dat is een behoorlijke aanw...

Aanbestedingsdrukte

Aankomende twee weken verwachten wij weer een groot aantal publicaties. Aanbestedende diensten publi...

Kwaliteit als gunningscriterium steeds belangrijker

Een aantal jaar geleden werden aanbestedingen voor het leveren van diensten voornamelijk puur op...

Algemene Rekenkamer: Inkoop bij de rijksoverheid niet op orde

De Algemene Rekenkamer (hierna: ARK) heeft op 17 mei het rapport Staat van de Rijksverantwoording 20...

Zomerse aanbestedingen

Ondanks het mooie weer van de afgelopen dagen zijn er weer veel aanbestedingen gepubliceerd. Zo zijn...

Verplicht digitaal aanbesteden

Verplicht digitaal aanbesteden vanaf 1 juli 2017

Eerder dit jaar maakte Q Core er al meldi...